ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τηρώντας κάθε καλόπιστη συνδιαλλαγή με τον μισθωτή και εφόσον η όποια διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά, η εταιρία μας διαθέτει νομική υπηρεσία για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που απορρέουν από τις μισθωτικές συμβάσεις. Η G-Epsilon σε περιπτώσεις ασυνέπειας καταβολής των μισθωμάτων εκ μέρους των μισθωτών και εφόσον όπως προαναφέραμε έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα της χρηστής συνδιαλλαγής, προχωρά, έπειτα από έγγραφη εντολή του ιδιοκτήτη, σε δικαστικές διεκδικήσεις που αφορούν είτε την μη καταβολή μισθωμάτων, είτε την μη απόδοση του μισθίου. Το νομικό τμήμα συντάσσει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται και εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη όπου απαιτείται. Όλες οι διαδικασίες γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη-ιδιοκτήτη.

Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης η εταιρεία μας σε συνεργασία με δικαστικούς επιμελητές και σχετικούς αρμόδιους αναλαμβάνει να εφαρμόσει την δικαστική απόφαση και να επανακτήσει ελεύθερο το μίσθιο.