ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Κατά τη διάρκεια της μισθωτικής τους σύμβασης ή ακόμα και κατά τη λήξη της, τα περισσότερα ακίνητα χρήζουν επισκευαστικών παρεμβάσεων. Αναφερόμαστε σε επισκευές οι οποίες προέρχονται είτε από συνήθη χρήση, είτε από έκτακτες ζημιές. Η εταιρία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία και ειδικευμένους τεχνίτες αποκαθιστά μέσα  σε σύντομο χρονικό διάστημα βλάβες και επισκευές ήπιας μορφής. Εφόσον οι βλάβες είναι σοβαρές, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες, καλούνται συνεργάτες μας τεχνικοί σύμβουλοι, μηχανικοί και αρχιτέκτονες, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία και στο ίδιο σημείο υποβάλλουν έκθεση με βάση τον πλέον οικονομικότερο τρόπο.