Νέα / Ειδήσεις

Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και ο λόγος ύπαρξης τους

Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων τρίτων δραστηριοποιούνται σε ένα σχετικά νέο κλάδο παροχής υπηρεσιών ο οποίος ήρθε για να καλύψει πολλά κενά στη διαχείριση και την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, εταιριών, ιδρυμάτων, ΝΔΠΠ, ΝΠΙΔ και άλλα. Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίες σημειωτέον δεν έχουν καμία σχέση με μεσιτικές εταιρείες, καλύπτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ιδιοκτήτης ή πολλοί συνιδιοκτήτες από τις μισθώσεις – εκμετάλλευση των ακινήτων τους. Για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης μπορεί να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση […]

Δείκτες τιμών και μισθωμάτων επαγγελματικών ακινήτων

Η τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση των εξελίξεων και την προοπτική στην αγορά ακινήτων, δημιούργησε ένα μηχανισμό συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη αγορά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακινήτων. Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και από τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) της χώρας. Συνοπτικά θα παρουσιάσουμε τη διακύμανση των τιμών και μισθωμάτων για επαγγελματικά ακίνητα στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2010 και […]

Νέος τρόπος μισθώσεων μέσω Airbnb

Ένας νέος τρόπος μίσθωσης ακινήτων αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται μέσω της πλατφόρμας airbnb. Το σύστημα των μισθώσεων μέσω airbnb αφορά βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω μίας ηλεκτρονικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να μισθώνει για μέχρι τρεις μήνες το ακίνητο του ή με  μία συνεχόμενη μίσθωση τριών μηνών ή με διαφορετικές μισθώσεις ανά μισθωτή, αρκεί η μισθωτική περίοδος να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η όλη διαδικασία είναι απλή, εύκολη και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Για παράδειγμα ένας […]

Οι νέες μισθώσεις και η είσπραξη ενοικίων

 
Παλαιότερα και μέχρι πρόσφατα, το 2014, οι εμπορικές μισθώσεις προστατεύονταν από το νόμο. Η διάρκεια μιας εμπορικής μίσθωσης ήταν δωδεκαετής και μπορούσε να παραταθεί για τέσσερα ακόμη χρόνια. Η διάρκεια του μισθώματος μπορεί στο συμβόλαιο να ήταν μικρότερη αλλά τελικά υπερίσχυε η δωδεκαετία και φυσικά δεν μπορούσες να λύσεις τη μίσθωση. Το πρόβλημα όμως με τις μισθώσεις δεν ήταν μόνο η διάρκεια τους, ήταν και η αντιμετώπιση των κακόπιστων και δύστροπων ενοικιαστών, οι οποίοι για τον α ή το […]

Βραχυχρόνιες μισθώσεις για ασφαλέστερη είσπραξη ενοικίων

Μία νέα ευκαιρία για απόκτηση εισοδήματος δημιουργείται από τη νέα μόδα που άρχισε να εμφανίζεται και στη χώρα μας και δεν είναι άλλη από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Η εταιρίες διαχείρισης ακινήτων στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποτελούν μία καλή ευκαιρία για αύξηση του εισοδήματος των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις βραχυχρόνιες μισθώσεις οι οποίες υλοποιούνται μέσω διαδικτύου ή μέσω των εταιριών διαχείρισης ακινήτων και αφορούν ιδιαίτερα περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, ιδίως στην Αθήνα και ιδιαίτερα στο κέντρο.
Αυτή […]

Είσπραξη Ενοικίων

Είσπραξη Ενοικίων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Η διαχείριση ακινήτων που αφορά κυρίως τη μίσθωση τους αλλά και την είσπραξη ενοικίων είναι μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, αν και εφόσον σχολαστικά επιλέγεις σε ποιόν θα εκμισθώσεις το ακίνητο σου. Γι’ αυτό το λόγο η σωστή διαχείριση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου και όχι από φίλους ή μεσίτες που προστρέχουν για να βοηθήσουν. Η είσπραξη δε των ενοικίων, ο τρόπος αλλά και η όλη διαδικασία που […]

Διαχείριση Ακινήτων

Διαχείριση Ακινήτων

Η αγορά των ακινήτων γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τη δεκαετία του 2000. Σε αυτή τη δεκαετία οι τράπεζες χορηγούσαν πολύ εύκολα δάνεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις με σκοπό την αγορά ακινήτων. Η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη, οι τράπεζες έδιναν πολύ εύκολα δάνεια, δεν έλεγχαν αν ο ιδιώτης πληρούσε τις προϋποθέσεις για να πάρει το δάνειο κι έτσι το 2008-2009 φθάσαμε αφενός μεν το 84% των Ελλήνων να είναι σε ιδιοκατοίκηση αφετέρου δε το 56% των κατοίκων να έχει πρόσθετο εισόδημα […]

Νέα πτώση στις τιμές των ακινήτων κυρίως των παλαιών διαμερισμάτων

Παρά τη μεγάλη πτώση των ακινήτων ιδιαίτερα οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι τιμές υποχώρησαν κατά 1,8% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Σε ετήσια βάση οι τιμές των ακινήτων και ιδιαίτερα των καταστημάτων μειώθηκαν κατά 3,4% έναντι 5,1% του 2015.
Όσον αφορά τις επιμέρους περιοχές, η εικόνα της Αθήνας είναι η καλύτερη μεταξύ των υπολοίπων αστικών περιοχών. Στη Θεσσαλονίκη δε οι αξίες των διαμερισμάτων κατέγραψαν μείωση κατά 2,7% […]