ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Οι φοροτεχνικοί και λογιστές της εταιρίας σας συμβουλεύουν για όλα τα θέματα που αφορούν το ακίνητο σας καθώς και τους κατάλληλους χειρισμούς που πρέπει να ακολουθήσετε. Μετά από έγκριση σας η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται. Επίσης, τακτοποιεί και υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ εξωτερικού  τις φορολογικές δηλώσεις ομογενών, καταβάλλοντας τους αναλογούντας φόρους.