Διαχείριση Ακινήτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η αγορά των ακινήτων γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τη δεκαετία του 2000. Σε αυτή τη δεκαετία οι τράπεζες χορηγούσαν πολύ εύκολα δάνεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις με σκοπό την αγορά ακινήτων. Η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη, οι τράπεζες έδιναν πολύ εύκολα δάνεια, δεν έλεγχαν αν ο ιδιώτης πληρούσε τις προϋποθέσεις για να πάρει το δάνειο κι έτσι το 2008-2009 φθάσαμε αφενός μεν το 84% των Ελλήνων να είναι σε ιδιοκατοίκηση αφετέρου δε το 56% των κατοίκων να έχει πρόσθετο εισόδημα από ακίνητα.

Η ιδιοσυγκρασία βέβαια των Ελλήνων ανέκαθεν ήταν στραμμένη προς την κατεύθυνση της απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν και υπάρχουν μικρές και μεγάλες περιουσίες οι οποίες κυρίως απαρτίζονται από ακίνητα και παρόλο ότι η διαχείριση ακινήτων είναι μία δύσκολη υπόθεση μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν εταιρίες οι οποίες να ασχολούνται αποκλειστικά με διαχείριση ακίνητης περιουσίας τρίτων.

Διαχείριση Ακινήτων

Βέβαια η αξιοποίηση ενός μικρού ακινήτου και η ενοικίαση του ίσως να είναι εύκολο και να μην μπορεί κανείς να αντιληφθεί το λόγο που θα έπρεπε να απευθυνθεί σε μία εξειδικευμένη εταιρία διαχείρισης ακινήτων. Μία ενέργεια βέβαια η οποία και σε αυτές τις μικρές ιδιοκτησίες, οι εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης ακινήτων θα είχαν ως αποτέλεσμα καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ακινήτου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η διαχείριση ακινήτων είναι δύσκολη και περίπλοκη. Σε ένα ακίνητο εμπλέκονται πολλοί συνιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν το ακίνητο τους. Υπάρχουν ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα, που μπλέκονται με νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Υπάρχουν ιδιοκτησίες όπου ανήκουν σε συγγενείς ή κληρονόμους οι οποίοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνει κανείς πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Μία άλλη κατηγορία ιδιοκτητών είναι αυτή που είτε είναι Έλληνες και ζουν στο εξωτερικό – ομογενείς – ή αλλοδαποί οι οποίοι έχουν επενδύσει σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Αυτοί είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν την ακίνητη περιουσία τους εξ’ αποστάσεως και κυρίως να την εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά.Τέλος μία σημαντική κατηγορία ατόμων – ιδιοκτητών για τους οποίους είναι δύσκολη η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους είναι οι ηλικιωμένοι και υπέργηροι. Τα παλαιότερα χρόνια όλοι οι πιο πάνω αντιμετώπιζαν όλα τα προβλήματα τους, είτε απευθυνόμενοι σε συγγενείς για να τους βοηθήσουν είτε απευθύνονταν σε φιλικά πρόσωπα ή ακόμα οι πιο ‘ψαγμένοι’ κατέφευγαν σε φίλους δικηγόρους αν η περίπτωση τους ήταν δύσκολη και δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν μόνοι τους.

Η ραγδαία ανοικοδόμηση των ακινήτων το 2005 αλλά και η μετέπειτα κρίση δημιούργησε πλέον την επιτακτική ανάγκη της δημιουργίας εξειδικευμένων εταιριών διαχείρισης περιουσίας. Εταιριών οι οποίες να μην ασχολούνται με άλλο αντικείμενο και να εξειδικεύονται αποκλειστικά και μόνο στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας τρίτων. Η G-Epsilon δημιουργήθηκε το 2006 από ανθρώπους που είχαν και τη γνώση και την εμπειρία της αγορά των ακινήτων. Δημιούργησαν μία εταιρία η οποία είχε σαν σκοπό να καλύψει όλο το φάσμα της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας και να μπορέσει να καλύψει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για μία καλή διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Καλύπτει οικονομικά, λογιστικά, νομικά, τεχνικά και ασφαλιστικά όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να υποστηριχθεί η σωστή εκμετάλλευσης μίας ακίνητης περιουσίας.

Η G-Epsilon διαχειρίζεται τα ακίνητα των πελατών της με επαγγελματική σχολαστικότητα και αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ιδιοκτήτες πελάτες της.

Η G-Epsilon φροντίζει την διαχείριση ακίνητης περιουσίας, την διαφυλάττει και εγγυάται για την καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση της.