Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

ΕΣΕΙΣ

Είναι φυσικό όλοι οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται και να νοιάζονται για την ακίνητη περιουσία τους.

Ενδιαφέρονται για την προστασία της, την καλύτερη δυνατή  εκμετάλλευση της με διασφαλισμένες μισθωτικές συμβάσεις, την εμπρόθεσμη είσπραξη ενοικίων, την συντήρηση της καθώς και την νόμιμη υπόσταση της. Όλα αυτά όμως, πολλές φορές, δε γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό. Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι. Μπορεί να είναι  η  μεγάλη απόσταση (διαμονή σε άλλη πόλη ή χώρα),η έλλειψη χρόνου, οι προσωπικοί λόγοι υγείας, οι συνιδιοκτήτες εξ’ αδιαιρέτου. Μπορεί ακόμη να είναι γραφειοκρατικοί λόγοι που απαιτούνται συνολικά για την αντιμετώπιση των  διαδικασιών που σχετίζονται κατά περίπτωση με διάφορους φορείς, Δημόσιες ή και άλλες  υπηρεσίες.

Ο βασικότερος όμως λόγος είναι η έλλειψη έμπειρων συμβούλων με εξειδικευμένες οικονομικές, νομικές, φοροτεχνικές και τεχνικές γνώσεις.

ΕΜΕΙΣ

Η G-Epsilon εξειδικευμένη στη διαχείριση ακινήτων, με εμπειρία που μετράει πάνω από δεκατέσσερα χρόνια , αναλαμβάνει να σας απαλλάξει και να  επιλύσει όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τους παραπάνω  αναφερόμενους λόγους.
Μετά από έγγραφη εντολή σας αναλαμβάνουμε, να διεκπεραιώσουμε κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την ακίνητη περιουσία σας, φροντίζοντάς  την,  συστηματικά, με σοβαρότητα, εχεμύθεια, αξιοπιστία και διαφάνεια. Η συμβολή μας, όχι μόνο  θα σας απαλλάξει από ένα μεγάλο βάρος της φροντίδας της ακίνητης περιουσίας σας, αλλά θα σας αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οικονομικά οφέλη.  Με λίγα λόγια προασπίζουμε το συμφέρον σας, εξασφαλίζουμε την ηρεμία σας αλλά κυρίως την σιγουριά για την σωστή και χρηστή διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας  σας .

Η συνεργασία μας στηρίζεται σε μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης την οποία θα αποκτήσετε γνωρίζοντας τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστείτε, από τα διευθυντικά στελέχη μέχρι τους συνεργάτες μας. Τα οικονομικά οφέλη που θα έχετε από αυτή την συνεργασία θα είναι σημαντικά και το κόστος της μεταξύ μας συνεργασίας θα εξοικονομηθεί  από την σωστή διαχείριση που θα σας παρέχουμε και από την σχολαστική διαφύλαξη των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας.

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

  • ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ στην τήρηση των συμφωνηθέντων
  • ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις συναλλαγές
  • ΜΕ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ των συμβαλλόμενων μερών
  • ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ στις διαδικασίες