Καθοριστικός παράγοντας στις μισθώσεις αποτελεί το έγγραφο μισθωτήριο

Καθοριστικός παράγοντας στις μισθώσεις αποτελεί το έγγραφο μισθωτήριο

Οι αστικές και εμπορικές μισθώσεις διέπονται πλέον από νέο νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το ν. 4242/2014. Με τον νόμο αυτό οι εμπορικές ειδικά μισθώσεις απελευθερώθηκαν από πολλές δεσμευτικές διατάξεις, αλλά κυρίως από την υποχρεωτική δωδεκαετή διάρκεια. Έτσι σήμερα όλες οι μισθώσεις, είτε κατοικίας είτε επαγγελματικές, έχουν υποχρεωτική τριετή διάρκεια ενώ κατά τα λοιπά τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να καθορίσουν την μισθωτική τους σχέση όπως εκείνα επιθυμούν. Πολλοί ιδιοκτήτες νομίζουν, ότι η διαδικασία σύναψης μίας νέας μίσθωσης είναι μία απλή υπόθεση, πιστεύοντας ότι την γνωρίζουν εμπειρικά και ότι μπορούν να την διεκπεραιώσουν μόνοι τους. Η αντίληψη όμως αυτή εγκυμονεί κινδύνους.

Ο καθοριστικός παράγοντας και γνώμονας για όλες τις μετέπειτα υποθέσεις μίας μίσθωσης είναι το έγγραφο μισθωτήριο, που συνίσταται πάντοτε να συνυπογράψουν οι συμβαλλόμενοι. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει δηλαδή να απευθύνονται για την σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου είτε σε δικηγόρους με ειδίκευση στις μισθωτικές συμβάσεις και μισθωτικές διαφορές είτε σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, με αντίστοιχο νομικό τμήμα. Οι εταιρείες αυτές, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορούν να μισθώσουν ένα ακίνητο με σωστούς όρους, με ξεκάθαρες διατάξεις και κυρίως με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες κατά την συμβατική ή μη λήξη τους.

Σε πολλούς υποψήφιους πελάτες ισχυριζόμαστε ότι η αμοιβή μας δεν είναι αποτρεπτικό έξοδο για εκείνους, καθότι προλαμβάνει όλες τις δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να επιφέρει ένα πρόχειρο μισθωτήριο και οικονομικά θα είναι πολύ επιβαρυντικό για αυτούς. Οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν και ζητούν κάποια οικονομικά στοιχεία από τους υποψήφιους μισθωτές, ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν, την φερεγγυότητα, η οποία μαζί με ένα καλό μισθωτήριο εξασφαλίζουν μία καλή μίσθωση. Η φερεγγυότητα μαζί με ένα καλό μισθωτήριο συμβάλλουν καθοριστικά στο να αποφεύγονται περαιτέρω αντιδικίες ( π.χ. εξώδικα, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, ανακοπές, πλειστηριασμοί) και κυρίως η δέσμευση του μισθίου από δύστροπους ενοικιαστές με αποτέλεσμα τη ζημία του ιδιοκτήτη σε μηνιαία μισθώματα.

Η G-Epsilon, η οποία ασχολείται για περισσότερο από δεκαέξι χρόνια με την διαχείριση ακινήτων και γενικά την αξιοποίηση αυτών, διαθέτει νομικό τμήμα το οποίο διεκπεραιώνει σε μεγάλο ποσοστό τις μισθωτικές δικαστικές διαφορές προς όφελος των πελατών μας. Η επιτυχία των αποφάσεων των μισθωτικών διαφορών υπέρ των πελατών μας αγγίζει το 90%. Αυτό το μεγάλο ποσοστό δεν είναι μόνο προϊόν σωστής νομικής εκπροσώπησης αλλά και προστασίας των ιδιοκτητών από δικονομικές ενέργειες που δεν είναι σωστά στηριγμένες και ελλοχεύει ο κίνδυνος απόρριψής τους, καθότι αποφεύγουμε να υποδείξουμε και να προτείνουμε στον ιδιοκτήτη την δικαστική οδό, εάν τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε.

Το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει γενικά με την δικαιοσύνη, η οποία καθυστερεί. Αγωγές αργούν να προσδιοριστούν, αναβάλλονται συνεχώς και μέχρι να εκδοθεί απόφαση περνάει πολύς χρόνος. Μία αγωγή σήμερα για να τελεσιδικήσει μετά από συνεχείς αναβολές, εφέσεις κ.α., μπορεί να πάρει πέντε χρόνια. Το κράτος, δυστυχώς, δεν έχει κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν εμπορικές κυρίως μισθώσεις, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες σε χρονοβόρες διαδικασίες, πάντα εις βάρος του ιδιοκτήτη.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων επομένως πρέπει να εμπιστεύονται τις εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, ειδικά αυτή την περίοδο που η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ταλαιπωρούνται οικονομικά και να μην τα βγάζουν πέρα.

 Η εταιρεία μας πέραν όλων των υπηρεσιών που προσφέρει, διασφαλίζει μία σωστή μισθωτική σχέση και προασπίζει τον πελάτη της από «περιπέτειες», οι οποίες είναι πολλές φορές επίπονες και δαπανηρές.