Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και ο λόγος ύπαρξης τους

Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και ο λόγος ύπαρξης τους

Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων τρίτων δραστηριοποιούνται σε ένα σχετικά νέο κλάδο παροχής υπηρεσιών ο οποίος ήρθε για να καλύψει πολλά κενά στη διαχείριση και την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, εταιριών, ιδρυμάτων, ΝΔΠΠ, ΝΠΙΔ και άλλα. Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίες σημειωτέον δεν έχουν καμία σχέση με μεσιτικές εταιρείες, καλύπτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ιδιοκτήτης ή πολλοί συνιδιοκτήτες από τις μισθώσεις – εκμετάλλευση των ακινήτων τους. Για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης μπορεί να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το ακίνητο του (πχ εξωτερικό) και να μην μπορεί να το μισθώσει, να μην μπορεί να συνεννοηθεί με τον μισθωτή, να μην μπορεί να ελέγξει την κατάσταση του ακινήτου του, να μην μπορεί να συντηρεί επαρκώς το ακίνητο του, να μην μπορεί να εισπράξει τα ενοίκια του και άλλα. Επίσης, υπάρχουν άτομα ηλικιωμένα τα οποία δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εμπλακούν σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Επίσης, σε πολλά ακίνητα υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες οι οποίοι για διάφορους λόγους αδυνατούν να συνεννοηθούν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαφυλάξουν τα συμφέροντα τους από την εκμετάλλευση του ακινήτου τους. Οι εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας τρίτων αναλαμβάνουν ακριβώς όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την σωστή και αποδοτική εκμετάλλευση των ακινήτων των πελατών τους. Οι εταιρείες αναλαμβάνουν μετά από έγγραφη εντολή των ιδιοκτητών να διεκπεραιώσουν κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την περιουσία τους με σοβαρότητα, αξιοπιστία, εχεμύθεια και διαφάνεια.

Οι εταιρείες μπορούν ευκολότερα να δρομολογήσουν μία σωστή και χρηστή διαχείριση των ακινήτων. Οι εταιρείες θα προασπίσουν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών πολύ πιο αποτελεσματικά απ’ ότι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και αυτό συμβαίνει για τους εξής δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι γνωρίζουν το αντικείμενο, δηλαδή όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, η εμπειρία τους επιτρέπει να αξιολογούν και να ακολουθούν αξιόπιστες λύσεις και ενέργειες, ενώ ακόμη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο των συνδιαλλαγών, των συνεννοήσεων και των διαχωριστικών γραμμών. Ο άλλος λόγος για την καλύτερη εκμετάλλευση των ακινήτων από τις εταιρίες είναι το γεγονός ότι οι μισθωτές γνωρίζουν ότι έχουν χάσει το ψυχολογικό πλεονέκτημα της συνδιαλλαγής που έχουν με τον ιδιοκτήτη και γνωρίζουν ότι οι εταιρίες είναι πιο τυπικές, δρομολογούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα τις διαδικασίες εξισορρόπησης των προβλημάτων και γενικά οι μισθωτές γνωρίζουν  ότι ένας δύστροπος μισθωτής θα αντιμετωπιστεί πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι από τους ιδιοκτήτες.

Επιπρόσθετα οι σοβαρές και οργανωμένες εταιρίες ακινήτων παρέχουν και νομική κάλυψη που έχει σχέση με μισθωτικές συμβάσεις και γενικά με τις συμβάσεις ακινήτων, παρέχουν φορολογικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και άλλες, παρέχουν τεχνική κάλυψη αναλαμβάνοντας κάθε επισκευή συντήρηση ή ανακαίνιση που ενδεχομένως χρειαστεί το μίσθιο, όπως επίσης αναλαμβάνουν και την ασφαλιστική κάλυψη αυτών. Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων είναι ελάχιστο εάν υπολογίσετε το κέρδος που θα έχετε από τη συνεργασία με τις εταιρείες αυτές. Συνηθίζουμε να λέμε και το εννοούμε, ότι οι συνεργαζόμενοι ιδιοκτήτες με τις εταιρίες διαχείρισης ακινήτων δεν επιβαρύνονται με κανένα οικονομικό κόστος, αφού αυτό αποσβένεται από το κέρδος που αποκομίζουν από αυτή τη συνεργασία, αφού οι εταιρίες αυτές κάνοντας τη δουλεία τους, οργανωμένα επαγγελματικά ευσυνείδητα από έμπειρα στελέχη, διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτητών πολύ καλύτερα από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε από οι εταιρίες διαχείρισης ακινήτων λόγω της βαθιάς ύφεσης στην οποία βρίσκεται η αγορά ακινήτων να είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Και επειδή η ελληνική αγορά ακινήτων θα αργήσει να εξέλθει από τη κρίση καθότι ακόμα εκλείπουν εκείνοι οι παράγοντες που θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της και γενικά στην ανάπτυξη της η αγορά των ακινήτων γίνεται πιο ευάλωτη, οι μισθωτές πιο χαλαροί και περισσότερο ασυνεπείς, με αποτέλεσμα να καλούνται οι εταιρίες διαχείρισης ακινήτων να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να περιορίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από το ασταθές αυτό περιβάλλον μεταξύ ιδιοκτήτων και μισθωτών.

Η εταιρεία μας GEpsilon είναι καινοτόμος στη δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, είναι ίσως η μοναδική που εξειδικεύεται  μόνο με αυτό το αντικείμενο και έχει εμπειρία έντεκα ετών. Η εταιρεία GEpsilon διαχειρίζεται μεγάλα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας ειδικά ακίνητα, καταστήματα, κατοικίες και άλλα.