Νέα πτώση στις τιμές των ακινήτων κυρίως των παλαιών διαμερισμάτων

Νέα πτώση στις τιμές των ακινήτων κυρίως των παλαιών διαμερισμάτων

Παρά τη μεγάλη πτώση των ακινήτων ιδιαίτερα οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι τιμές υποχώρησαν κατά 1,8% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Σε ετήσια βάση οι τιμές των ακινήτων και ιδιαίτερα των καταστημάτων μειώθηκαν κατά 3,4% έναντι 5,1% του 2015.

Όσον αφορά τις επιμέρους περιοχές, η εικόνα της Αθήνας είναι η καλύτερη μεταξύ των υπολοίπων αστικών περιοχών. Στη Θεσσαλονίκη δε οι αξίες των διαμερισμάτων κατέγραψαν μείωση κατά 2,7% για το πρώτο τρίμηνο του 2017 ενώ η συνολική κάμψη του 2015 ήταν 4,7%.Καλύτερη είναι η εικόνα για τα νεόδμητα όπου η γενικότερη πτώση το 2015 ήταν 3% και το 2016 ήταν  2%.

Πιστεύουμε με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς ότι το 2018 οι τιμές θα σταθεροποιηθούν ενώ το 2019 θα αποτελέσει το πρώτο έτος αυξήσεως των τιμών των κατοικιών μετά από μία δεκαετία πτώσης ενώ το 2026 μπορούμε να προσδοκούμε την εξίσωση των αξιών των ακινήτων του έτους 2006.

Εκτιμούμε ότι ο τομές της αγοράς οικιστικών ακινήτων βρίσκεται σε μία ελκυστική επενδυτική περίοδο και όσοι έχουν τη δυνατότητα μπορούν σήμερα να  βρουν καλές ευκαιρίες και να επενδύσουν τα χρήματα τους.

Για τα νεόδμητα ακίνητα υπάρχει μία μεγάλη επιφυλακτικότητα από πλευράς αγοραστών καθότι παρουσιάζεται το παράδοξο φαινόμενο, το κόστος κατασκευής και κατά συνέπεια οι τιμές να παραμένουν ψηλές. Είναι παράξενο πως ενώ έχουν μειωθεί οι τιμές των υλικών και το κόστος εργασίας, η τιμή ανά τετραγωνικό να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Εάν λάβει κανείς υπόψη του την οικονομική ύφεση που επικρατεί στην αγορά και έχει επηρεάσει τόσο το κόστος όσο και την απασχόληση αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι αγοραστές για ιδιοκατοίκηση είναι πολύ επιφυλακτικοί, αφού εκτός των παραπάνω αντιμετωπίζουν και την αβεβαιότητα και της γενικότερης κατάστασης και της φορολόγησης των ακινήτων. Ένα σημείο που αξίζει να αναφέρουμε είναι η έλλειψη ρευστότητας η οποία αφενός μεν επιτείνει το πρόβλημα του κόστους αφετέρου περιορίζει το αγοραστικό ενδιαφέρον αφού οι τράπεζες δεν δίνουν σήμερα εύκολα δάνεια.

Λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Η κτηματαγορά σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από εξορθολογισμό των ζητούμενων τιμών στις ακριβότερες περιοχές και σύγκλιση τιμών με περιοχές που παρουσιάζουν παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το 2016 το σύνολο της κτηματαγοράς στη Θεσσαλονίκη συνέχισε να χαρακτηρίζεται βέβαια από περιορισμένο όγκο συναλλαγών ως αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Πιο ανθεκτικό στην οικονομική κρίση και στη καθίζηση στην αγορά διαμερισμάτων κατοικίας αποδεικνύεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης που οφείλεται κυρίως στην απουσία νεόδμητων κατοικιών. Όπως λένε κύκλοι της αγοράς, το κέντρο της Θεσσαλονίκης διατηρεί την αίγλη του, αποτελώντας διαχρονική αξία για κάθε εν δυνάμει αγοραστή ακινήτου που διαθέτει και το σχετικό ποσό για την αγορά ενός ακινήτου.

Όσον αφορά τις εξοχικές κατοικίες η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Κι εδώ υπάρχει πτώση τιμών τα τελευταία χρόνια αλλά δεν έχει τις διαστάσεις που έχουν τα ακίνητα στα αστικά κέντρα. Η πτώση των τιμών στα τουριστικά ακίνητα οφείλεται στην υπερπροσφορά των προς πώληση ακινήτων. Παρόλα αυτά οι τιμές αντέχουν και κυρίως γίνονται πράξεις. Οι τιμές βέβαια των ακινήτων ποικίλλουν αναλόγως και την τοποθεσία. Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών δεν παίζει μόνο η προσφορά των προς πώληση ακινήτων αλλά παίζει και η προσφορά νεόδμητων κατοικιών, όπου σε ορισμένες περιοχές υπήρξε τα τελευταία χρόνια μεγάλη έξαρση (πχ Παρνασσός). Εκεί οι τιμές έχουν πέσει αρκετά σε σχέση με τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος όπου οι τιμές εξακολουθούν να είναι σταθερές