Δείκτες τιμών και μισθωμάτων επαγγελματικών ακινήτων

Δείκτες τιμών και μισθωμάτων επαγγελματικών ακινήτων

Η τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση των εξελίξεων και την προοπτική στην αγορά ακινήτων, δημιούργησε ένα μηχανισμό συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη αγορά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακινήτων. Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και από τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) της χώρας. Συνοπτικά θα παρουσιάσουμε τη διακύμανση των τιμών και μισθωμάτων για επαγγελματικά ακίνητα στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2010 και 2016, ώστε να αποτυπώσουμε τα αποτελέσματα της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας στην αγορά ακινήτων.

* μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή τιμών ακινήτων

Δείκτες τιμών επαγγελματικών ακινήτων 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ -9,8 -5,5 -10,0 -10,9 -3,2 -0,4 0,1
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -7,7 -7,7 -13,1 -8,2 -2,8 -2,4 -0,9

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΟΒΕ, Εθνικό Κτηματολόγιο, Υποθηκοφυλακείο Αθηνών

 

* μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή μισθωμάτων ακινήτων

Δείκτες μισθωμάτων επαγγελματικών ακινήτων 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ -4,7 -5,5 -8,5 -7,3 -6,9 -2,3 0,2
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -16,5 -9,4 -7,1 -12,6 -9,1 -4,6 -3,4

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΟΒΕ, Εθνικό Κτηματολόγιο, Υποθηκοφυλακείο Αθηνών

 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορεί να συμπεράνετε ότι οι τιμές ακινήτων και μισθωμάτων το 2012 και το 2013 παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση, η οποία όπως ήταν επόμενο προήλθε από την οικονομική κρίση η οποία έπληξε κυρίως τα εμπορικά καταστήματα αλλά γενικότερα και την οικοδομική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υπήρχαν στο κέντρο της Αθήνας περιοχές όπου τα ποσοστά πτώσης ήταν πολύ μεγαλύτερα από το μέσο όρο που αναφέρουμε στον πίνακα. Υπήρχαν περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου τα καταστήματα και κυρίως τα παλαιά διαμερίσματα-κατοικίες είχαν δραματική πτώση. Περιοχές όπως η πλατεία Βάθης, κάτω Πατήσια, Κυψέλη υπέστησαν καθίζηση και η προσφορά των διαμερισμάτων προς πώληση είχε πτώση από τις αντικειμενικές αξίες της τάξης 80%. Ο κόσμος πουλούσε όσο όσο τα διαμερίσματα του, ώστε να απαλλαγεί από φόρους, ΕΝΦΙΑ και άλλα έξοδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2016 πουλήθηκε στην πλατεία Αμερικής διαμέρισμα 130τ.μ στην τιμή των 40.000 ευρώ. Στα Πατήσια δε, διαμέρισμα 42τ.μ σε πολυκατοικία του 1975 πουλήθηκε για 8.000 ευρώ. Τα καταστήματα δε, σε περιοχές του κέντρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών είναι τα περισσότερα κλειστά, παρόλο που τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Χαριλάου Τρικούπη, Ιπποκράτους και Σταδίου είναι χαρακτηριστικοί εμπορικοί δρόμοι όπου τα κλειστά καταστήματα αγγίζουν το 50%.

Σήμερα η κατάσταση δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί και γενικότερα η σταθεροποίηση αυτή εμφανίζεται από το 2015 και μετά. Αυτό οφείλεται και εν πολλοίς στο ότι οι τιμές έπεσαν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Η σταθεροποίηση οφείλεται και στην αξιοποίηση των διαμερισμάτων μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σε παλαιότερα άρθρα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, έχουμε αναφερθεί σε αυτό το είδος των μισθώσεων airbnb, οι οποίες έχουν καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος κενών διαμερισμάτων, ιδιαίτερα μικρών, στο κέντρο της Αθήνας, ή στην ευρύτερη περιοχή της, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στην Ακρόπολη, σε μουσεία ή σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον.

Βέβαια η περίπτωση των διαμερισμάτων airbnb δε μπορεί με κανένα τρόπο να καλύψει τα κενά διαμερίσματα και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τα κλειστά καταστήματα. Οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τη διαχείριση ακινήτων βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα των επαγγελματιών στην καταβολή μισθωμάτων και γενικά στη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σταθεροποίηση των τιμών όπως προαναφέραμε έχει αρχίσει να διαφαίνεται. Η ανάκαμψη όμως είναι αβέβαιη και κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση αν και πότε θα επανέλθουμε στις καταστάσεις του 2008.