Νέος τρόπος μισθώσεων μέσω Airbnb

Νέος τρόπος μισθώσεων μέσω Airbnb

Ένας νέος τρόπος μίσθωσης ακινήτων αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται μέσω της πλατφόρμας airbnb. Το σύστημα των μισθώσεων μέσω airbnb αφορά βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω μίας ηλεκτρονικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να μισθώνει για μέχρι τρεις μήνες το ακίνητο του ή με  μία συνεχόμενη μίσθωση τριών μηνών ή με διαφορετικές μισθώσεις ανά μισθωτή, αρκεί η μισθωτική περίοδος να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η όλη διαδικασία είναι απλή, εύκολη και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Για παράδειγμα ένας ενδιαφερόμενος μισθωτής απευθύνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα airbnb δηλώνει το ενδιαφέρον του (περίοδος διαμονής, άτομα, περιοχή) και άλλες λεπτομέρειες που θα τις βρει στην πλατφόρμα, και αμέσως στην οθόνη εμφανίζονται τα ακίνητα που συγκεντρώνουν τις προδιαγραφές και έχουν ενδιαφέρον για τον μισθωτή. Αφού προχωρήσει στην επιλογή, υποβάλει αίτημα το οποίο αποδέχεται ο ιδιοκτήτης.

Καλό είναι να αναφέρουμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάζει κάποιες προϋποθέσεις στους ιδιοκτήτες, οι οποίες όταν παραβιάζονται, τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν και τις 10.000 ευρώ. Μία προϋπόθεση είναι ο ιδιοκτήτης ή εταιρία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας τρίτων να έχει γραφτεί στο μητρώο ακινήτων. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν διαχειρίζεται ο ίδιος το ακίνητο του, αλλά το δίνει προς αξιοποίηση σε κάποιον τρίτο διαχειριστή ή σε εταιρία διαχείρισης ακινήτων, τότε ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να δώσει τα στοιχεία της εταιρίας και να τα αναρτήσει στην πλατφόρμα airbnb. Δεύτερη προϋπόθεση αποτελεί το πλήθος των ακινήτων προς μίσθωση airbnb. Για κάθε ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή διαχειριστή επιτρέπεται η μίσθωση δύο μόνο ακινήτων. Σε αυτό το σημείο ο νόμος είναι ασαφής γιατί αφήνει παράθυρο για περισσότερα ακίνητα σε συγκεκριμένες περιοχές. Μία άλλη προϋπόθεση είναι το όριο ημερησίων μισθώσεων. Βάση του νόμου 4472/2017 κάθε ακίνητο δεν μπορεί να μισθώνεται πάνω από 90 ημέρες.

Ως προς την φορολόγηση του εισοδήματος μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής. Η φορολόγηση είναι αντίστοιχη με τα ενοίκια που εισπράττει το φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή τα εισοδήματα από τις μισθώσεις airbnb θα φορολογούνται ως εισόδημα από ενοίκια, που σημαίνει ότι κάθε ιδιοκτήτης για μέχρι 12.000 θα πληρώνει φόρο 15% και όταν υπερβαίνει το όριο και μέχρι 35.000 , με 35% και πάνω από 35.000 συνολικό εισόδημα θα φορολογείται με 45%. Μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που το διαθέτει στην πλατφόρμα airbnb είναι ότι πληρώνει 3% προμήθεια στην πλατφόρμα και βέβαια ένα ακόμη σημαντικό που πρέπει να υπολογίζει ο κάθε ιδιοκτήτης είναι ότι πρέπει να διατηρεί το ακίνητο σε αρίστη κατάσταση, να το καθαρίζει μετά από κάθε αποχώρηση μισθωτού, να διαθέτει σεντόνια, να αποκαθιστά τις ζημιές και γενικά να διατηρεί το ακίνητο σε εξαιρετική κατάσταση. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν δαπάνες συντήρησης του ακινήτου. Στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να υπολογίσει και την εισφορά αλληλεγγύης.

Τέλος, μία σημαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι για τα φυσικά πρόσωπα τα εισοδήματα της πλατφόρμας προστίθενται στα παραδοσιακά ενοίκια και ο φόρος υπολογίζεται επί του αθροίσματος όλων των ενοικίων. Τελικά οι μισθώσεις μέσω airbnb ίσως είναι προτιμότερο να τις εκμεταλλεύονται οργανωμένες εταιρίες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίες γνωρίζουν και τις διαδικασίες αλλά κυρίως έχουν το προσωπικό το οποίο έχει την εμπειρία και τις γνώσεις για να τρέξει αυτό το νέο τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων.

Στην Αθήνα σήμερα, όλες οι κεντρικές περιοχές από Εξάρχεια, Κουκάκι, Καλλιθέα, Παγκράτι χαρακτηρίζονται από μία πρωτότυπη για τα χρονικά κρίση στέγης. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μία μεγάλη μείωση μισθωμάτων, το 2016 και 2017 βλέπουμε ότι τα ενοίκια σιγά σιγά αυξάνονται και δεν υπάρχει προσφορά διαμερισμάτων προς ενοικίαση. Ο λόγος είναι η τεράστια αύξηση των διαμερισμάτων που ενοικιάζονται με την ημέρα ή την εβδομάδα σε τουρίστες κυρίως μέσω του τρόπου airbnb. Ένας τρόπος που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.