Τουρισμός

Τουρισμός

Ο τουρισμός ως δραστηριότητα ανάγεται στην αρχαιότητα κυρίως με τη μορφή θρησκευτικού προσκυνήματος. Εξού και η ονομασία holy-days (holidays). Τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης ο τουρισμός ήταν αριστοκρατικό χαρακτηριστικό ενώ με την πάροδο των χρόνων και τα εργασιακά κεκτημένα της μεσαίας τάξης διεύρυνε τα όρια του. Τα τουριστικά ταξίδια ορίζονται από το σημείο που φεύγει ο ταξιδιώτης από το σπίτι του μέχρι τη στιγμή που επιστρέφει σε αυτό. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού γίνεται συλλέκτης εμπειριών, υπηρεσιών και προϊόντων που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Τα συστατικά στοιχεία ενός ταξιδιού περιλαμβάνουν τη μετακίνηση στον τόπο προορισμού, τη διαμονή, την εστίαση καθώς και άλλα προϊόντα όπως επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία, πάρκα, συμμετοχή ή παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων (πχ Μουντιάλ). Τα προϊόντα αυτά εξαρτώνται από το σκοπό του ταξιδιού και τις προτιμήσεις του ταξιδιώτη. Τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστεί το έντονο πρόβλημα της εποχικότητας, δηλαδή της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού τουριστών σε μικρό χρονικό διάστημα, αναπτύσσονται εναλλακτικές μορφές τουρισμού με σκοπό αφενός τη μεγέθυνση της τουριστικής περιόδου και της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών, αφετέρου της φέρουσας ικανότητας μίας περιοχής να απορροφήσει το οικολογικό αποτύπωμα και τις συνέπειες στο περιβάλλον.

Ο προσανατολισμός της τουριστικής αγοράς σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού προϋποθέτει στρατηγικό σχεδιασμό και προσήλωση στις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο καταδυτικός , ο ιστιοπλοϊκός, ο θαλάσσιος, ο ιαματικός τουρισμός συνδέονται με το στοιχείο του νερού ενώ άλλες μορφές τουρισμού είναι ο πολιτιστικός, ο περιηγητικός, ο χειμερινός, ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο αθλητικός. Μεγάλη άνθιση παρουσιάζει επίσης ο αστικός τουρισμός (city-break) ο οποίος λειτουργεί ως συμπληρωματικό προϊόν των κύριων διακοπών. Απαραίτητη είναι η συνεργασία κρατικών οργανισμών, ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τοπικών φορέων και συλλόγων για την κατάρτιση οργανωμένων και συντονισμένων σχεδίων τα οποία θα γίνουν ευρέως αποδεκτά.

Τα στατιστικά των τουριστικών αφίξεων κάθε χρόνο σπάνε ρεκόρ και ο αριθμός των εισερχόμενων τουριστών έχει σταθερά ανοδική πορεία. Τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας παραχωρήθηκαν σε ιδιωτική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση και εκμετάλλευση τους, γεγονός που θα βελτιώσει και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Η δυνατότητα διαμονής των ταξιδιωτών παρουσίασε μεγάλη αύξηση μέσω του φαινομένου airbnb. Αποτελεί πλέον μία νέα επιλογή για τη διαμονή και παρουσιάζει συνεχόμενη άνοδο τόσο στην προσφορά όσο και τη ζήτηση σπιτιών και δωματίων. Η αποτελεσματική διαχείριση ακινήτων, η ανακαίνιση και η προσαρμογή των σπιτιών για τουριστική εκμετάλλευση είναι θεμιτό να ακολουθεί τεχνικές με οικολογικό προσανατολισμό.

Οι επιλογές που προσφέρει η Ελλάδα σαν τουριστικός προορισμός είναι ποικίλες. Τα αξιοθέατα και οι τουριστικοί πόροι, το μεσογειακό κλίμα, η ακτογραμμή της ηπειρωτικής χώρας, τα νησιά, η πλούσια φύση, η φιλοξενία των κατοίκων, η μακρόχρονη εμπειρία εισερχόμενου τουρισμού, η αστάθεια στις γειτονικές χώρες της Μεσογείου αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία μίας ισχυρής και ανταγωνιστικής «εικόνας» για την Ελλάδα. Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στην ανάλυση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης των στρατηγικών πλάνων.

Το τουριστικό προϊόν έχει ορισμένα χαρακτηριστικά όπως η αδιαιρετότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η φθαρτότητα, η αλληλεξάρτηση, η εποχικότητα, τα υψηλά σταθερά έξοδα, η προσφορά σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο καθώς και η άυλη φύση του προϊόντος. Η αντιμετώπισή τους έγκειται στη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στη μείωση του εκλαμβανόμενου ρίσκου-κινδύνου, τη μετατροπή της άυλης φύσης σε απτά χαρακτηριστικά.